Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.

Vážení přátele, vzhledem k velkému zájmu o tento projekt je příjem dalších přihlášek ukončen.
Bohužel ČOS nemá finanční prostředky na větší rozšíření tohoto nultého ročníku projektu.
Snad se pro příští rok podaří zajistit možnost pro zapojení většího počtů zájemců.


Přihlášení tělocvičné jednot a nebo mateřské školy, můžete udělat zde vyplněním jednoduchého formuláře.

Česká obec sokolská připravila projekt pro dětí v předškolním věku.
Jedná se o zapojení dětí do souborů pohybových, rozumových a smyslových úkolů.
Dětí by při projektu měli pomocí pohybových dovedností a rozvíjení poznávat a objevovat svět.
V této akci se nejedná o měřitelné výkony. Cílem projektu je zapojit do pohybových aktivit co nejvíce dětí.
Akce by měla probíhat po dobu jednoho roku ze začátkem již v listopadu 2015.Všechny zapojené dětí nepotřebují k zapojení do projektu žádné finanční prostředky. Jednotlivé oddíly všestrannosti a mateřské školky obdrží zdarma informační a podpůrné materiály.

Každá skupina obdrží sadu materiálu k projektu:
- Jeden manuál pro cvičitelku/ učitelku na jednu skupinu dětí
- Samolepku na dveře školky/ oddílu zapojeného do projektu
- plakát s akcí velikosti A1
- deník dítěte - na každé dítě jeden.
- samolepky pro dětí do deníku dítěte - 50 ks na jedno dítě
- diplom pro skupinu
- diplom pro dítě

Přihlášení tělocvičné jednot a nebo mateřské školy, můžete udělat zde vyplněním jednoduchého formuláře.