Přehled o sportovních oddílech u župy

Zde můžete vidět seznam sportovních oddílu registrovaných u Sokolské župy Podřipské Roudnice nad Labem.


Sportovní oddíly mají celkový rozpočet na rok 2016  - 2 272 500.-  Kč.
Přímo do sportovních oddílu v roce 2015 rozdělovala župa celkovou dotaci na činnost oddílů 36 000.- Kč.  
V roce 2016 by to bylo 1,6% celkových nákladů oddílu.

Celkem je v nich registrováno 1096 sportovců a z toho je mládež do 18 let  500.

V rozpočtů některých oddílu nejsou započítané soukromé platby členů pro fungování oddílu.
Dále zde není zahrnuta hodnota práce jednotlivých trenéru a činovníků, kteří zabezpečují chod a sportovní služby pro oddíl zdarma.